Vidinės gamybos kontrolės sistemos

Vidinė gamybos kontrolė tai yra nuolatinė gaminamos produkcijos kontrolė, laikantis atitinkamų techninių specifikacijų reikalavimų. Kontrolės tvarka, eiga ir rezultatai fiksuojami dokumentuose.

Vidinė gamybos kontrolės sistema būtina gaminant ir tiekiant rinkai statybos produktus. Ji yra pagrindas gamintojui parengti produkto eksploatacinių savybių deklaraciją.

Sistemos veiksmingumas pasiekiamas tikrinant žaliavas ir komponentus, gamybos įrenginius, matavimo prietaisus ir gatavus produktus bei panaudojant gautus rezultatus.

Mūsų darbuotojai konsultuoja ir rengia dokumentus įmonės vidinės gamybos kontrolės sistemos sertifikavimui.

Įdiegus įmonei vidinės gamybos kontrolės sistemą, notifikuotoji sertifikavimo įstaiga išduoda Gamybos kontrolės sertifikatą.