STATYBOS TAISYKLĖS

Konsultuojame įmones
rengiant aktualios redakcijos
Statybos taisykles

Statybos taisyklės ir įmonių konsultacijos
Atestuojamų įmonių konsultavimas

ATESTUOJAMŲ ĮMONIŲ KONSULTAVIMAS

Vertiname pasirengimą
vykdyti veiklą ypatingos
kategorijos statiniuose

VADYBOS SISTEMOS

Vadybos sistemos
statybos įmonėse

Vadybos sistemos statybos įmonėse
vidinės gamybos kontrolės sistemos

VIDINĖS GAMYBOS
KONTROLĖS SISTEMOS

Rengiame dokumentus
įmonės gamybos kontrolės
sistemos sertifikavimui