Atestuojamų įmonių konsultavimas

Įmonių atestavimas – tai procedūra, kurios metu aplinkos ministro patvirtinta Atestavimo komisija tikrina bei vertina konkrečios įmonės pasirengimą vykdyti veiklą ypatingos kategorijos statiniuose. Atestavimo metu neradus jokių nusižengimų, patvirtinus parengtų dokumentų tinkamumą, komisija išduoda atestatą (per nustatytą laikotarpį). Europos Sąjungos ir kitų valstybių statybos bendrovių veiklos dokumentai yra vertinami, remiantis jų atitikimu mūsų šalies teisinei bazei.

ATESTAVIMAS

Įmonių atestavimas yra tam tikra statybos rinkos reguliavimo priemonė, kuri padeda užtikrinti rengiamų statinių saugumą, padeda išvengti nelaimingų atsitikimų, statybinių klaidų, atsiradusių dėl netinkamos įmonės (ar jos darbuotojų) kompetencijos. Įmonė, norinti gauti atestatą, privalo įrodyti savo kompetenciją, realias galimybes vykdyti numatytą veiklą. Kitaip sakant, atestavimas yra vienas svarbiausių procesų, leidžiančių įvertinti konkrečių įmonių gebėjimus bei patikimumą.

Atestavimo komisijos įvertinta įmonė, turinti jos kompetenciją patvirtinantį atestatą, užtikrina sklandžiai vykstančius, laiku atliekamus darbus. Didžiausias atestuotų įmonių dėmesys skiriamas klientui, jo poreikių suvokimui bei jų realizacijai, todėl su tokia įmone lengva bendradarbiauti, palaikyti glaudžius santykius visuose statybos etapuose. Įmonių atestavimas patvirtina, kad statybos bendrovė yra subūrusi kompetentingų, ilgametę darbo patirtį turinčių specialistų komandą, kuri drąsiai priima naujus iššūkius bei geba įgyvendinti novatoriškiausius klientų sumanymus. Atestuota įmonė užtikrina, kad ypatingas statinys atitiks visus saugumo reikalavimus, įgyvendins užsakovo ir visuomenės poreikius.

Atestatą gavusi įmonė užtikrina, kad parengtas projektas atitinka visus jam keliamus reikalavimus, bei garantuoja, kad statybų metu bus rūpinamasi darbuotojų saugumu. Tokia įmonė vykdo teisiškai legalią veiklą, laikosi duotų pažadų, todėl atestuota bendrovė verslo rinkoje įgyja konkurencinį pranašumą, tampa efektyvesne, patikimesne verslo partnerė. Jei ypatingo statinio projektuotojas ar rangovas (statinio statybos rangovas, pastato projekto ekspertizės rangovas arba statinio ekspertizės rangovas) nori gauti minėtąjį atestatą, jis turi pateikti įmonių kompetenciją, darbuotojų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, tarp jų – prašymą; pareiškėjo registracijos pažymėjimo, steigimo dokumentų kopijas; pareiškėjo duomenų kortelę, kuri privalo atitikti numatytą formą; išsamią informaciją apie pareiškėjo darbuotojus (pagrindinių sričių vadovų sąrašą, tikslų techninio personalo sąrašą ir statybos darbininkų sąrašą); darbo sutarčių, sudarytų su atestuotais įmonės vadovais, kopijas; atliktų darbų sąrašą; patvirtintą deklaraciją arba oficialią Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, kurioje patvirtinami sumokėti mokesčiai, ir kitus teisinę galią turinčius bei įmonės veiklą apibrėžiančius dokumentus.

UAB „AKILUS“ užtikrina tinkamą įmonės pasiruošimą patikrai, teigiamam įvertinimui ir atestavimui, t. y. konsultuoja statybos įmones visais atestavimo klausimais ir padeda parengti minėtajam procesui reikalingus dokumentus. UAB „AKILUS“ vadovaujasi kokybės, lankstumo ir operatyvumo principais, todėl šios įmonės siūlomas paslaugų spektras atitiks net ir išrankiausio kliento poreikius.