Atestuojamų įmonių konsultavimas

Įmonių atestavimas – tai procedūra, kurios metu aplinkos ministro patvirtinta Atestavimo komisija tikrina ir vertina konkrečios įmonės pasirengimą vykdyti veiklą ypatingos kategorijos statiniuose. Atestavimo metu neradus jokių nusižengimų ir patvirtinus parengtų dokumentų tinkamumą, komisija išduoda atestatą (per nustatytą laikotarpį). Europos Sąjungos ir kitų valstybių statybos bendrovių veiklos dokumentai yra vertinami, remiantis jų atitikimu mūsų šalies teisinei bazei.

ATESTAVIMAS

Atestavimas yra tam tikra statybos rinkos reguliavimo priemonė, kuri padeda užtikrinti rengiamų statinių saugumą, padeda išvengti nelaimingų atsitikimų ir statybinių klaidų, atsiradusių dėl netinkamos įmonės (ar jos darbuotojų) kompetencijos. Įmonė, norinti gauti atestatą, privalo įrodyti savo kompetenciją ir realias galimybes vykdyti numatytą veiklą. Kitaip sakant, atestavimas yra vienas svarbiausių procesų, leidžiančių įvertinti konkrečios įmonės gebėjimus ir patikimumą.

Atestavimo komisijos įvertinta įmonė, turinti jos kompetenciją patvirtinantį atestatą, užtikrina sklandžiai vykstančius ir laiku atliekamus darbus. Didžiausias atestuotų įmonių dėmesys skiriamas klientui, jo poreikių suvokimui ir jų realizacijai, todėl su tokia įmone lengva bendradarbiauti ir palaikyti glaudžius santykius visuose statybos etapuose. Atestavimas patvirtina, kad statybos įmonė yra subūrusi kompetentingų ir ilgametę darbo patirtį turinčių specialistų komandą, kuri drąsiai priima naujus iššūkius ir geba įgyvendinti novatoriškiausius klientų sumanymus. Atestuota bendrovė užtikrina, kad ypatingas statinys atitiks visus saugumo reikalavimus, įgyvendins užsakovo ir visuomenės poreikius.

Atestatą gavusi įmonė užtikrina, kad parengtas projektas atitinka visus jam keliamus reikalavimus, ir garantuoja, kad statybų metu bus rūpinamasi darbuotojų saugumu. Tokia įmonė vykdo teisiškai legalią veiklą ir laikosi duotų pažadų, todėl atestuota bendrovė verslo rinkoje įgyja konkurencinį pranašumą, tampa efektyvesne ir patikimesne verslo partnerė. Jei ypatingo statinio projektuotojas ar rangovas (statinio statybos rangovas, pastato projekto ekspertizės rangovas arba statinio ekspertizės rangovas) nori gauti minėtąjį atestatą, jis turi pateikti įmonės kompetenciją ir darbuotojų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, tarp jų – prašymą; pareiškėjo registracijos pažymėjimo ir steigimo dokumentų kopijas; pareiškėjo duomenų kortelę, kuri privalo atitikti numatytą formą; išsamią informaciją apie pareiškėjo darbuotojus (pagrindinių sričių vadovų sąrašą, tikslų techninio personalo sąrašą ir statybos darbininkų sąrašą); darbo sutarčių, sudarytų su atestuotais įmonės vadovais, kopijas; atliktų darbų sąrašą; patvirtintą deklaraciją arba oficialią Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, kurioje patvirtinami sumokėti mokesčiai, ir kitus teisinę galią turinčius bei įmonės veiklą apibrėžiančius dokumentus.

UAB „AKILUS“ užtikrina tinkamą įmonės pasiruošimą patikrai, teigiamam įvertinimui ir atestavimui, t. y. konsultuoja statybos įmones visais atestavimo klausimais ir padeda parengti minėtajam procesui reikalingus dokumentus. UAB „AKILUS“ vadovaujasi kokybės, lankstumo ir operatyvumo principais, todėl šios įmonės siūlomas paslaugų spektras atitiks net ir išrankiausio kliento poreikius.