Technologinės kortelės

Technologinės kortelės

Technologinė kortelė yra techninis dokumentas, kuriame glaustai išdėstoma atskiro statybos proceso operacijų atlikimo seka, režimai ir trukmė, kėlimo kranų pastatymas, darbo barų paskirstymas ir darbo vietų organizavimas; nurodomos naudotinos medžiagos, įrenginiai, kokybės kontrolės metodai, darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės; sudaromas kalendorinis darbų vykdymo grafikas.

Laikantis technologinės kortelės sprendinių statybos metu valdoma proceso trukmė, užtikrinama atliekamų darbų sauga, atitiktis projektui ir norminių dokumentų reikalavimams.

UAB „AKILUS“ rengia tipines technologines korteles lauko sienų mūrijimui, vidaus sienų ir lubų tinkavimui, sienų ir perdangų betonavimui ir kitiems darbams.

Sprendimas: Infomedia